Saturday, February 7, 2015

#BGAntonietta

On the February 6, 2015 episode of Bubble Gang...

- More lait-lait from Lala Ytera!

- Wounded gags

- More words of wisdom from Tata Lino!

  • Kung sa iyong pagtulog, buwan ang iyong nakikita. Dapat kang mag-alala. Ang bubong yung nawawala.
  • Masama mang ang itsura mo sa kanila, wag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa.
  • Ang selos daw, hindi nakamamatay, pero pag naramdaman mo, parang gusto mong pumatay. Dapat hinay-hinay. Lagi kang malumanay. At hindi mo mang nobyo, wala kang karapatang umaway.
  • Kung pakikiligin mo lang at balak mo ring iwanan, kilitiin mo na lang. Wala ka pang masasaktan.
  • Tunay na matalinghaga ang lahat sa dila ko. Ang importante sa lahat, buksan mo ang diwa mo. Mahirap pag pinilit at matigas ang ulo pag ang diwa'y mo'y bukas, makakapasok na ako.
- Mr. Rez Cortez guest stars on Antonietta!

- Hold-Upped by a Facebook user!- A good-looking man thinks he's...well, good-looking!

- Tough love extracts the truth!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ask comments and questions here!