Saturday, May 23, 2015

#BubbleGang - May 22, 2015

On the May 22, 2015 episode of Bubble Gang...

- Anything you're looking for can be found in the LOST and FOUND!- "Pinalayas ako" gags

- Jealousy at the class reunion...- Antonietta was abducted by Mylene Dizon and faces a much familiar foe!

- IKAW AT ANG INA takes on "Can't Sleep" posts!

- More helpful advice from Tata Lino!

  • Ang mata ay sa harap para makita ang daan at hindi sa likod para tanawin ang nagdaan.
  • Kung hindi totoo ang forever na yan, ba't ang lolo't lola mo, nagbabahay-bahayan?
  • Ang buhok ko'y puti na at ang balat ko'y kulubot pero ang tungkod ko'y matigas at hindi bumabaluktot.
- Soaperman and Batnaman are stopping the bank robbers!

- Istambay, Istambay sa Looban, 'Tigil na muna ang Pagte-textan, Eto ang kwentong kapitbahayan, Away sa maliit na...DAHILAN!

- More lait-lait from the one-and-only Lala Ytera!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ask comments and questions here!