Saturday, July 16, 2016

#BubbleGang - July 15, 2016

On the July 15, 2016 episode of Bubble Gang...

- Isasauli gags

- Istambay, Istambay Sa Looban, Kung Walang Magawa sa Tag-Ulan, Lapit Na Dito Sa'Ting Tambayan, Wag Nang Gumawa Ng...KALOKOHAN!

- More poolside fun with the Pool SeƱorita gals!

- Bubble Gang does Dari Creme by spoofing it as KERI CREME!- Antonietta meets Glydel Mercado!

- Flashbacks full of fuss.

- A day in a life of a Lola at a retirement home.

- Basa-basa Pik!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ask comments and questions here!