Saturday, May 20, 2017

Bubble Gang - May 19, 2017 #BGDentist

In the May 19, 2017 episode of Bubble Gang...

- Dentist gags


- A social media app to pick fights!- Istambay, Istambay Sa Looban, Mga Tambay Na Trip Magkantahan, Naipon Na Naman Sa Tindahan, Baka Bagong Kwento Ay...PAKINGGAN?!

- A different kind of ice cream parlor!- Just what kind of baby are you carrying, ma'am?!

- Meet a man who can counter words with words.

- Today's Patikim Ni Kim recipe is...Bingsu!

- Basa-basa pik!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ask comments and questions here!