Saturday, May 19, 2018

Bubble Gang - May 18, 2018

On the May 18, 2018 episode of Bubble Gang...

- Lipat bahay gags


- More Patok Taktiks to pull off...- The One That Got Ahas...Yummy!

- Istambay, Istambay Sa May Loo, Ban Tayo'y Makining Sa Isang Kwen, To Na Taong Bitin Kung Magsali, Ta Kaya Hindi S'ya Maintindi.

- Old men don't like changes.

- Today's Patikim Ni Kim recipe is...Bulalo!

- Someone got kidnapped...in less than a second!

- Condolences to the new Kagawad.

- Basa-basa-pik!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ask comments and questions here!